Abychom se mohli cítit přirozeně


 

Abychom se mohli cítit přirozeně, potřebujeme dokázat vyjadřovat to, co cítíme k ostatním, a to jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu!

 

                   Lidé, kteří nedokážou vyjádřit svoje pocity a potřeby jiným lidem, ztrácejí v životě potěšení.

 

                   Dusí svoje příjemné i nepříjemné prožitky.

 

                   Hůře vyjadřují blízkost, dojetí, hněv, radost, důvěru a zájem o druhého.

 

                   Mívají potíže s blízkostí k druhé osobě.

 

                   Obvykle dávají okolo málo pozitivních projevů.

 

                   Co sami nedávají, také často nedostávají.

 

                   Dostávají méně pozitivních posílení od ostatních.

 

                   Pak se cítí osamoceni. Mívají pocit, že jim nikdo nerozumí.

 

                   Potlačování emocí má i fyziologický vliv.

 

                   Lidé, kteří neumějí vyjadřovat svoje emoce, se v průběhu času stávají citlivějšími k tělesným i psychickým nemocem. Cena, kterou za to platí, je tedy vysoká.