Emoce a jejich vliv na lidské tělo

STRACH A NERVOZITA

 

Naši přátelé i nepřátelé

 

STRACH a NERVOZITA jsou přirozené odezvy na fyzické nebo emocionální nebezpečí.

Trocha strachu nebo nervozity může být člověku prospěšná, protože mu dodá adrenalin potřebný k tomu, aby se vypořádal s nějakou výzvou.

 

Cenná poselství strachu a nervozity

Je užitečné rozlišovat mezi opatrností strachemOpatrnost je zdravý instinkt: varuje nás, abychom byli v potenciálně nebezpečné situaci opatrní. Když přecházíme rušnou křižovatku, když rozděláváme oheň nebo když jedeme po dálnici, je užitečné být opatrný.

Přílišný strach nebo nervozita jsou kontraproduktivní. Paralyzují nás. Brání nám jednat tak, jak bychom chtěli. Strach je opakem lásky. Strach je jinová kontrakce, která je opakem jangové expanze lásky. Dělá nás menšími, těžšími, suššími, strnulejšími a omezenějšími. Blokuje všechno v našem životě: tělo – myšlení – činy – pokrok. Dokonce nepatrné množství lásky nás učiní většími, lehčími, pružnějšími, tvořivějšími a odvážnějšími. A hluboká láska k druhé osobě, zvířeti nebo přírodě nebo jakýkoli projev kreativity, například skládání hudby, malování, sport, zahradničení, mají účinek ještě nesrovnatelně větší. Láska uvolňuje všechny bloky

a do našeho těla vstupuje svěží energie, která nás regeneruje na všech úrovních.

 

Mnoho čínských učitelů rozlišují jen dvě velké emoce – láska a strach.

Emoce jako nenávist, hněv, vztek, obavy, smutek nebo arogance jsou podle nich děti strachu.

Strach, to je nedostatek důvěry v budoucnost, stav mysli, který nás přesvědčuje, že katastrofální následky číhají hned za rohem a že se jim nelze vyhnout ani je řídit.

Pocit bezmoci je tak bolestný, že se ho snažíme nějak vytlačit:

 

 • proměníme strach na zlost nebo nenávist vůči domnělému „nepříteli“,
 • nebo zaujmeme arogantní postoj, abychom svůj strach skryli,
 • nebo ho přeměníme v nepřiměřené obavy nebo depresi,
 • nebo se z nás stanou lehkomyslní hazardéři, kteří se strachu vysmívají.

 

Společnost nám vnucuje jakousi obecně platnou představu nerovnováhy mezi pohlavími. Když projeví strach žena, je to přijatelné, ale když projeví strach muž, přijímá se to s rozpaky. Pro muže platí opak: přijatelná je zlost; strach je známkou slabosti. Přitom je jasné, že vyvážené emoce jsou přínosem pro obě pohlaví.

 

Společnost, ve které žijeme, je bohužel ovládána strachem. Mnozí jsme v něm byli vychovávání. Ještě možná slyšíme ozvěnu rodičovských příkazů, zákazů a dobře míněných rad: „Ne! Tohle nedělej! Tam nechoď! Neriskuj! Stane se ti něco! Ublížíš si! Potrestaj tě!“

 

Média svým nepřetržitým upozorňováním na neštěstí, nehody, kalamity, vraždy a jiné zločiny náš strach ještě zesilují. Někteří politici toho využívají a přesvědčují nás, že dnešní svět je nebezpečný a zrádný, ale přijmeme-li jejich politiku, zachrání nás.

 

Strach a nervozita – přebývají v ledvinách a močovém měchýři

Strach se podle čchi-kungu a tradiční čínské medicíny hromadí v ledvinách

a močovém měchýři. Ledviny a močový měchýř jsou zároveň domovem pozitivních emocí, jako jsou jemnost, laskavost, vlídnost a klid a psychologických vlastností jako jsou síla vůle a moudrost.

Nahromaděný strach nebo nervozita tyto žádoucí kvality oslabují.

Správná funkce ledvin je velmi důležitá. Alopatická (západní) medicína nám říká, že ledviny filtrují krev a vylučují odpadní materiál ve formě moči. Pomáhají v krvi udržovat rovnováhu vody, solí a jiných důležitých látek. Regulují acidobazickou rovnováhu tělních tekutin a vylučují hormony regulující náš krevní tlak a hladinu kyslíku. Stimulují produkci červených krvinek.

 

V čchi-kungu a tradiční čínské medicíně jsou ledviny nazývány kořenem života, protože jsou domovem tělesné „esence“. Tato esence je zdrojem reprodukce, vývoje a zrání. Je základní substancí všech tělesných orgánů. Ledviny jsou jinové povahy, močový měchýř je povahy jangové.

 

S ledvinami a močovým měchýřem je spojen element vody. Energetická povaha vody je shromažďující a klesající. Chronický strach vytváří v ledvinách a močovém měchýři stres, jehož vlivem energie vody stagnuje a její pohyb se zpomalí. Ledviny jsou pak oslabené, zhoršuje se jejich schopnost odebírat z krve odpadní materiál, měnit ho na moč a tu směrovat do močového měchýře, odkud by mohl být vypuzena z těla.

 

Podle tradiční čínské medicíny ovládají ledviny náš sexuální náboj, sluch, kosti, zuby, vlasy, dolní část zad, kolena, kotníky a chodidla. Jsou s nimi spojeny pohlavní žlázy a nadledvinky.

 

Život ve strachu může tudíž vyústit v některý z následujících problémů:

 

 • oslabení sexuální energie
 • neplodnost
 • problémy s močením
 • infekce močového měchýře
 • oslabení nadledvinek
 • zhoršení stavu zubů a kostí
 • vypadávání vlasů
 • problémy s koleny, kotníky nebo chodidly

 

 Spousta lidí touží po zdravém sexuálním vztahu.

Čchi-kung oslavuje sex jako přirozenou součást rovnoprávného milostného vztahu dvou partnerů, kteří jako projev nepodmíněné lásky touží svého druha potěšit a zároveň potěšení přijímat.

 

Strach může být naším nejhorším nepřítelem, ale i naším nejlepším přítelem. Pokud ho ignorujeme a odmítáme, okrádá nás o všechno bohatství života. Pokud ho přijmeme a transformujeme, dovede nás k rovnováze a vnitřnímu míru.

 

Strach nemusí mít nad naším životem moc – nemusíme mu to jednoduše dovolit. Bez ohledu na chaos a utrpení, které kolem sebe vidíme, můžeme každý den vytvářet a posilovat pozitivní náladu. Tím, že v sobě budeme kultivovat a rozvíjet jemnost, vůli a moudrost, pomůžeme i ostatním.

 

USTARANOST, ÚZKOST, STUD, VINA A SEBELÍTOST

 

Vždycky si umíte najít něco, o co si můžete dělat starosti.

 

STAROSTI, OBAVY A ÚZKOST jsou emoce vycházející ze strachu. Negativně ovlivňují výsledek naší činnosti. USTARANOST je zcela jemnější forma negativní energie než úzkost, ale pokud se pořád o něco strachujeme a z našich starostí se stane notorický návyk, jejich účinek bude stejně destruktivní.

Úzkost má takovou moc, že je schopna se přelévat se u jedné těžké situace do jiné, která s tou první vůbec nesouvisí. Umí se šířit a přerůstá v ustrašený, nervózní, podezíravý přístup ke všemu v životě.

 

Ironií osudu je, že zaměříte-li se na domnělou katastrofu, výrazně se zvýší pravděpodobnost, že ji k sobě opravdu přitáhnete.

 

Stálá ustaranost a úzkost požírá mír naší mysli i naši radost ze života a narušuje naše fyzické zdraví.

 

Čchi-kung a tradiční čínská medicína uvádějí, že úzkost a starosti nás doslova „stravují“: kradou z našich trávicích a absorpčních orgánů – žaludku, sleziny

a slinivky – životní sílu, čchi.

 

Co je příčinou ustaranosti a úzkosti?

Starosti a úzkost jsou symptomy nedostatečné důvěry. A který vnitřní orgán je domovem důvěry? Samozřejmě srdce. Nejviditelnějším zdrojem těchto osvojených emocí jsou naši rodiče. Mnohdy si dělali zbytečné starosti o naše fyzické bezpečí

a poplašně reagovali na každé malé zakopnutí nebo pád. A my jsme se z těchto přímých zkušeností učili. Pokud měli naše rodiče sklon k pesimismu a z obav

a úzkostlivosti si vypěstovali návyk, mohli jsme si tyto emoce osvojit i nevědomě.

A v těch nešťastných případech, kdy rodiče své děti odmítali, týrali nebo zneužívali, vznikla v dítěti reálně podložená bázeň z emocionální nebo fyzické bolesti, která se později promítla do jeho dospělých vztahů.

Na hlubší úrovni je hlavní příčinou těchto emocí proces „civilizace“ dětí. Společnost náš naučila znevažovat nebo popírat spontánní projevy zlosti, strachu nebo smutku a projevovat jen ty společensky vhodné.

 

Např. „Buď milý!, Nebuď protivný!, Chovej se jako chlap – nebuď strašpytel!, Přestaň brečet!, Copak jsi malé děcko? Zvláště poslední dva příklady chápe mnoho chlapců jako totální shození.

 

Pomineme-li jako zdroj ustaranosti a úzkosti rodinu, všimneme si, že je to i naše materialistická společnost, kdo ze strachu prosperuje. Média, reklama, politici záměrně zdůrazňují všechna možná nebezpečí, nemoci a pohromy. Postarejme se

o to, aby se lidé báli, opravdu báli, a oni budou kupovat naše noviny, sledovat naše únikové televizní pořady, konzumovat naše sedativa, uznávat naše války aj.

 

Žijeme v hlavě

Když starosti nebo úzkost přesáhnou únosnou míru, vykolejí nás a ztratíme rovnováhu. Žijeme v hlavě. Mysl jako opice přeskakuje z jedné věci na druhou a bez ustání tlachá o strašných následcích čehokoliv, co se pravděpodobně nikdy nestane. Neužitečným myšlením promrháme spoustu čchi, spoustu své životní síly.

 

Jestliže s tím však máte problém a nedaří se vám uklidnit mysl a rozptýlit strach – je dobré se obrátit na odborníka.

 

STUD, VINA A SEBELÍTOST

 

Emoce studu představuje pro mnoho lidí vážný problém. Tím, že jsme se naučili ignorovat nebo potlačovat své skutečné pocity, přivodili jsme si hluboký pocit frustrace. Stud způsobuje, že se kvůli svým přirozeným reakcím cítíme ubozí

a nehodní něčí náklonnosti a sympatií. Stud může být skrytým důvodem trvalého strachu ze selhání, který se manifestuje jako ustaranost a úzkost.

 

Pocit viny vyvěrá z neoprávněné sebekritiky. Vyčítáme si, že jsme druhým nebo sobě provedli něco špatného. Pocit viny je zdravou reakcí jen tehdy, přiměje-li nás ke změně špatného chování.

 

Pokud si svou vinu jen smýšlíme nebo ji zveličujeme, nebo pokud ji dovolíme, aby nás trvale pronásledovala, pak působí jako emocionální rakovina. Jestliže jsme udělali špatnou věc, měli bychom ji, pokud je to možné, napravit. Pak je zapotřebí si odpustit a jít dál.

 

Sebelítost je syndrom pocitu „já chudák“ – přesvědčení, že za nepříznivými událostmi v našem životě stojí vnější síly, které se nás svévolně snaží poškodit. Vidíme se jako nešťastné oběti okolností, které jsou mimo naši kontrolu.

 

Negativní emoce, viny a sebelítost se usazují v žaludku, slezině a slinivce. V těchto orgánech sídlí také pozitivní emoce, jako je otevřenost, a pozitivní psychologické vlastnosti jako stabilita, poctivost a čest, upřímnost a silný záměr. Časté obavy a úzkost a jejich variace tyto pozitivní kvality narušují. 

 

Podle tradiční čínské medicíny a čchi-kungu spočívá hlavní úloha žaludku v přeměně přijaté potravy a tekutin účinkem kvašení neboli fermentace. Žaludek je považován za počáteční zdroj tělních tekutin Spolu se slezinou ovládá přenos esence potravin. Žaludek a slezina jsou zdrojem tělesné čchi. Silný žaludek je považován za základní předpoklad pro vyléčení jakékoli nemoci. Žaludek je jangovým partnerem jinové sleziny.

 

Podle tradiční čínské medicíny je správná funkce sleziny rozhodující pro správné trávení, produkci životní čchi a krvetvorbu. Z přijaté potravy a tekutin extrahuje slezina potravinovou čchi a vysílá ji do těla, kde vyživuje všechny tkáně. Speciálně vysílá čchi z potravy do plic, kde se stává součástí rozšířené čchi, a do srdce, kde se spojuje s krví a proudí ke všem buňkám těla. Slezina energeticky ovládá svaly

a všechny čtyři končetiny: čchi sleziny musí být tedy dost silná, aby dokázala vyslat čchi potravin až do těchto vzdálených oblastí, protože jinak by byly slabé. Čhci sleziny je spojena s ústy a rty. Pokud je slezina zdravá, dobře cítíme chuť potravy

a rty jsou vlhké a červené. Slezina nemá ráda vlhkost. Vlhké prostředí a vlhké oblečení ji ubližují.

 

Elementem žaludku, sleziny a slinivky je země. Energetická povaha zemského elementu je stabilizující a uzemňující – což je přesně to, co nám v našem opojném, chaotickém a stresujícím západním světě chybí. Jestliže je naše zemská energie oslabena nadměrnou ustaraností, úzkostlivostí, pocity studu, viny nebo sebelítosti, pravděpodobně budeme zažívat některý z následujících symptomů: říhání, škytavku, zvedání kyselých šťáv, nechutenství, zvedání žaludku, průjem, vyčerpanost, ochablost nebo slabost svalů.

 

Zdroj:

Mantak Chia. Moudrost emocí.