Strašák moderní doby – být sám se svými myšlenkami

Strašák moderní doby – být sám se svými myšlenkami

Ženy a muži jsou odlišní v mnoha věcech, a přece bez sebe nedokážou žít. Zdá se ale, že moderní doba s sebou přinesla něco, co mají obě pohlaví společné. Neschopnost či neochotu relaxovat, být v klidu a třídit si vlastní myšlenky.

Kdekdo si stěžuje, že nemá kvůli hektickému životu chvilku jen sám pro sebe. Když se ale naskytne, jen málokdo si ji umí opravdu užít.

Když by se vás někdo zeptal, kdy jste naposledy opravdu relaxovali, ne s knihou, mobilem či tabletem, ale jen sami se sebou a svými myšlenkami, vzpomněli byste si? A uměli byste to vůbec?

Mnozí lidé si v poslední době stěžují, že nemají dostatek času jen sami pro sebe. Vědce z University of Virginia tak napadlo udělat pokus, při kterém by lidem dopřáli jejich vysněné volno a chvilku o samotě, a byli zvědaví, zda si takový okamžik dokážou opravdu užít. Výsledky byly více než zajímavé.

Dobrovolně se do studie zapojilo téměř 800 dobrovolníků. První skupinu tvořili pouze studenti univerzity. Všichni byli informováni, že mají k dispozici 15 minut pouze pro sebe a své myšlenky. Nemohli mít u sebe telefon, hudební přehrávač, knihu nebo cokoli dalšího, co by je vyrušovalo.

I když se 15 minut zdá jako krátká doba, pro některé to bylo i tak velmi dlouhé a chvíle strávené o samotě jim byly více než nepohodlné.

„Zjistili jsme, že mnozí lidé si sami se sebou a svými myšlenkami nevědí příliš rady, a to i když touží po tom, být někdy o samotě a přemýšlet,” uvedl profesor psychologie Timothy Wilson, který studii vedl. Výsledky byly prezentovány v časopise Science.

Vlastní myšlenky děsí 

Aby se ukázalo, zda nejde jen o nešvar mladších jedinců, rozhodli se odborníci a již testovaní studenti vybrat skupinu dobrovolníků z řad veřejnosti, různých profesí i věku. A výsledek byl více než podobný. Mnozí si nabízený relax o samotě v odhlučněné místnosti příliš neužili.

Proto přišli vědci s dalším návrhem. Studenty a další dobrovolníky nechali relaxovat v pohodlí domova, kde je tajně monitorovali. Ani tady nedokázali mnozí jen tak nečinně sedět a přemýšlet. Celá třetina podváděla a krátila si chvíli například hrou na telefonu nebo kreslením.

„V současné moderní době, kdy máme k dispozici všechny výdobytky vědy a techniky, to vypadá, že se lidé každou volnou chvíli snaží vyplnit jakoukoli činností, jen aby se nenudili,” uvedl Wilson.

Radši něco nepříjemného než se „nudit” o samotě

I to ale ještě nebylo všechno. Konečným a poněkud nezvyklým bodem pokusu bylo zjistit, co všechno jsou studenti raději ochotni udělat, než aby museli po určitou dobu jen tak sedět a přemýšlet.

Na počátku dostali všichni jedinci malý a neškodný elektrický šok. Poté byli dotázáni, zda jsou ochotni zaplatit pět dolarů (zhruba sto korun), jen aby další šok nedostali. Ti, kteří souhlasili, byli opět požádáni, aby strávili 15 minut v klidu a tříděním myšlenek. Jen pro jistotu jim ale byla nabídnuta i možnost, pokud se budou příliš nudit, že si sami mohou dát malý šok.

Tomu, co se dělo posléze, nemohli vědci téměř uvěřit. Celé dvě třetiny mužů ve skupině si daly během testovaného časového limitu minimálně jeden šok. Z žen to byla zhruba čtvrtina studentek. Poněkud děsivou výjimkou byl pak jistý mladík, který si dal šok mnohokrát za sebou.

„Troufám si říct, že si dávali šoky jen proto, aby sami sebe vytrhli z nudy. Někdy je jednoduše pro některé jedince vhodnější negativní stimulace než vůbec žádná,” shrnul zjištění ze studie Wilson.