Umění čchi

Čchi-kung je umění používat a ovládat životní energii neboli čchi, neboť podle tradičních čínských principů léčby je fyzické i duševní zdraví možné pouze tehdy, když může dostatek čchi správné kvality volně proudit tělem po určených drahách. Cílem všech cvičení čchi-kungu je rozvíjet energii usnadněním proudění čchi v těle, která ovlivňuje tělesné funkce, úlohu mysli, uvědomění a představy při cvičení.


Čchi-kung je bezesporu cvičení terapeutické.
Pokud se cvičí pravidelně, jeho klidné pohyby procvičují klouby, aniž by je na rozdíl od některých zátěžových sportů příliš namáhaly nebo dokonce poškozovaly, což udržuje degenerativní choroby v patřičných mezích. Je též účinný při rekonvalescenci poraněných končetin a kloubů.


Léčivé cvičení
Výsledky studie provedené koncem 20.století nasvědčují tomu, že čchi-kung může napomáhat snížit krevní tlak, posílit imunitní systém, příznivě ovlivnit chemické procesy v těle působením na endokrinní soustavu a že při dlouhodobém cvičení zlepšuje srdeční činnost.
Kombinace hlubokého dýchání, soustředění a klidného cvičení má blahodárný účinek na mnoho onemocnění a zabraňuje rozvíjení celé škály chorob souvisejících se stresem.
Je jisté, že techniky soustředění a uvolnění mohou zmírnit depresi, úzkost a jiné citové potíže.
Čchi-kung není všelék, ale do psychicky náročného prostředí života 21.století dokáže vnést tolik potřebnou tělesnou a duševní rovnováhu.


Životní energie
Čínský výraz pro energii zní „čchi". Je to životní síla, která sídlí ve všem živém, pohání růst, změny, pohyby, činy a myšlenky. Tělo neustále využívá svou zásobu energie, proto je velmi důležité zachovávat rovnováhu jejím doplňováním.
Cvičením čchi-kungu čerpáme čerstvou energii z vnějšího světa a nasměrujeme ji do těla.
Tělo čerpá energii dýcháním, přijímáním potravy a spánkem. Správnou energii nalezneme v přírodě, kde je čerstvý vzduch a v hustě obydlených oblastech, kde je nezdravé ovzduší, je jí nedostatek.


Čchi prostupuje celé tělo, zaplňuje každičkou buňku ve všech tkáních. Sahá i mimo něj ve formě aury - pole elektromagnetické energie, které propojuje vnitřní a vnější čchi.


Proudění energie
Tradiční čínská medicína a ostatní východní medicíny věří, že v těle obíhá životní energie čchi, ktrá proudí meridiány (energetickými drahami) do všech jeho částí. Tyto dráhy jsou neviditelné, nelze je zachytit ani na rentgenovém nebo ultrazvukovém snímku. Byly objeveny před dávnými časy lékaři, kteří se zabývali akupunkturou. Ti v těle zaznamenali 12 hlavních meridiánů, které jsou pojmenovány po orgánech, jimiž procházejí nebo s nimiž nějak souvisejí. Pokud Číňané mluví o orgánu, myslí tím tělesnou strukturu jako srdce, plíce, ledviny a jí příslušející oblast těla.


Říká se, že tělo je v rovnováze pouze tehdy, proudí-li čchi bez překážek všemi meridiány. Hlavním cílem čchi-kungu je stimulovat tok čchi meridiány. Cvičení regulují rychlost proudění, odstraňují překážky, uvolňují opotřebovanou energii do vnějšího světa a otevírají meridiány, aby jimi mohla do těla vstoupit nová energie nejen zvnějšku, ale i z vnitřku prostřednictvím vnitřních orgánů.


Meridiány
Na levé i pravé straně je zrcadlově rozloženo dvanáct párů základních meridiánů nebo také energetických drah, které se rozbíhají do různých částí těla. Středem těla ještě procházejí dva nejdůležitější - dráha početí (ren mai) a řídící dráha (du mai). Kromě toho ještě existuje 50 vedlejších meridiánů. Podél 14 hlavních meridiánů je rozmístěno 365 akupunkturních (nebo akupresurních bodů) bodů, ale podél celé sítě jich existuje tisíce.


Energetická centra
Podél meridiánu du mai (řídící dráha) od páteře až po vrcholek hlavy je rozmístěno sedm vírů (energetických center) koncentrované čchi .
Odpovídají hlavním nervovým svazkům nebo sítím řídících nervů těla. Každému energetickému centru je také přiřazena endokrinní žláza, která uvolňuje hormony přímo do krve. Cvičení čchi-kungu stimulují jedno nebo více energetických center, čímž napomáhají regulovat tok energie tělem, a podporují tak léčení.
Každé energetické centrum je spojováno s emocemi - tak například stimulace srdečního centra může zlepšit náladu a celkový náhled na svět.
Čchi-kung využívá léčivou sílu pohybu k uvonění nálady, zlepšení schopnosti soustředění, zmírnění onemocnění a úlevě od bolestí.


Udržování pohyblivosti
Cviky čchi-kungu udržují pohyblivost kloubů a působí jako prevence proti degenerativním onemocněním.
Soustředěním mysli na tu část těla, která se právě pohybuje - například na otáčení páteří nebo přitlačování chodidla k zemi - dochází k aktivaci vedlejších energetických center s danou částí spojených.


Svalstvo a pohyb
Jedním s cílů čchi-kungu je obnovit přirozenou pružnost těla. Pokud klouby nemají dostatek pohybu, tuhnou a jsou bolestivé a snáze podléhají degenerativním onemocněním.
Čchi-kung procvičuje všechny klouby pomalými, jemnými cviky, takže po cvičení vám budou připadat jako naolejované.


Rozvoj pružnosti
I přesto, že se čchi-kung zakládá na mírném a plynulém provádění pohybů, posiluje svalstvo a zvyšuje jeho pružnost. Na rozdíl od posilování se zátěží, při němž se svalová hmota buduje stahováním, čchi-kung protahuje, čímž postupně zvyšuje odolnost svalů a šlach a ve výsledku dosahuje větší pružnosti, mimořádné pevnosti a síly. Působí na veškeré kosterní svalstvo i šlachy, kterými je napojeno ke kostře.
Mnoho lidí si stěžuje na neobratnost a nemotornost. Všechna cvičení zdokonalují koordinaci, protože zapojují mysl, když zaměřují pozornost na sledování a vnímání toku energie (čchi) tělem.
Proces převádění myšlenky v pocit je nejdůležitějším aspektem čchi-kungu.


Cílem každého cviku je načerpat energii, uložit ji v těle nebo nasměrovat kamkoliv je třeba.


Ukázka některých technik vizualizační meditace
Při provádění těchto cvičení zaujměte libovolnou pohodlnou pozici, ve které se cítíte fyzicky i duševně uvolněni. Ruce pak můžete volně položit do klína, dlaně směřují vzhůru, pravá ruka je položena ve dlani ruky levé. Vhodnou pozicí je cvičit i vleže, což můžete využít ve dvou kritických okamžicích dne - ve chvílích usínání a probuzení. Tehdy je mysl v přechodném stavu a vy jste stavu meditace zvlášť otevření.
• Několikrát se zhluboka nadechněte a s vycházejícím vzduchem vypuzujte pocit neklidu a nepohodlí - vnímejte klid. • Naslouchejte svému dechu - nádechu a výdechu skrze nos - plně koncentrujte svou mysl na plynulé a uvolněné dýchání. • S výdechem posílejte nepříjemné fyzické i mentální pocity pryč z těla ve formě tmavých mraků, které se na otevřeném, prázdném a jasném nebi rozptýlí. • Přemýšlejte o slově a pocitu "neomezenosti". • Přemýšlejte a vnímejte, jak je tělo neomezené, jak i jeho buňky jsou bez hranic. Dovolte svému dechu uvolnit se v nekonečném pocitu, jakoby váš dech byl úplně volný bez hranic či omezení . • Přemýšlejte o vašich buňkách a vnímejte, jak všechny dýchají, vdechují a vydechují přímo póry těla. • Představujte si, že se vaše tělo skládá ze světla (světlo může být čiré, bílé nebo může vypadat jako duha, či libovolná vám příjemná barva), nehmotného a volného, vnímejte pocit volnosti, svobody a radosti. • Představte si, že každá buňka vašeho těla je osvětlena zářícím světlem. Sledujte, jak světlo září různými barvami, podobá se duze. Představte si, že je tělo složeno z miliard buněk světla. Vnímejte, jak se světlo šíří do každé buňky a celého těla, přináší zdraví a každou buňku léčí. Můžete provádět tato cvičení všechna nebo si jen vybrat ta, která vám vyhovují nejvíce.