Vítejte na stránkách

Rychlejší a komplexnější změny, které současná doba přináší, nás nutí promýšlet řadu témat do větší hloubky a častěji, než tomu bylo dřív. Na cestě přicházejí různé překážky. Když je člověk unavený, může sklouznout do chování, v němž ztrácí sebedůvěru a má pocit, že překážek je moc a že to nezvládne. Neuvědomuje si, že to často není jeho "vina" - na nové věci potřebujeme poměrně dost energie a relativně velkou kapacitu naší vědomé mysli. Potřebujeme si totiž uvědomovat, že v této situaci děláme cosi jinak, než jsme dělali předtím. Když jsme unaveni, nedaří se nám to, a protože nemáme dostatek energie pro novou činnost, sklouzneme k chování, které je zautomatizované, neboť nás stojí méně energie. Pocit selhání, který se dostaví, vyvolává negativní emoce, které ještě více sníží naši kapacitu, až nám zastře naší vizi - nedokážeme si představit, že to zvládneme: to nedám, nemám na to, na to se můžu vykašlat. To jsou naprosto běžné, normální myšlenkové procesy.

Řada zdravotních problémů a těžkostí má psychosomatický původ. Můžou být způsobeny starou křivdou, tíživou situací v rodině, ve vztahu nebo v práci. Jakýkoliv nevyřešený problém může být zdrojem potíží. Takže pokud máme s někým nebo sami se sebou nevyřízené účty různého původu, můžeme si zadělávat na problém. V takové situaci se organismus dostává do stavu zvýšeného napětí, nebo jde přímo o nástup stresu. Díky němu je sice člověk ve větší pohotovosti, na druhé straně mu to ubírá energii. Jako když sedíte v autě, jednu nohu máte na plynu a druhou na spojce. Motor jede na plné obrátky, řve, auto kouří, žere benzin, ale nejede. Tímto způsobem nás, obrazně řečeno, stres poškozuje.

 

Jako psycholog s 22letou praxí se zaměřuji na problémy u:

 • dospělých
 • mladistvých
 • dětí od 13 let

Obtížně se zbavujete starostí, vracíte se v myšlenkách k situacím, jejichž řešení už nemáte ve své moci? Nacházíte se v nepříjemné situaci a nevíte si rady? Máte zájem porozumět sami sobě? Máte problémy s vytvořením a nebo udržením vztahu?

Přetrvává u Vás často psychická zátěž delší dobu beze změny? Cítíte nepříjemné napětí ve svalech, které se Vám nedaří uvolnit a rozpustit? Máte často bolesti hlavy, nevolnost, stavy vyčerpání, bolesti krční páteře? Často cítíte tlak nebo takový kámen v oblasti žaludku či solaru? Uvědomujete si častou bolest zad v oblasti hrudní nebo bederní páteře?

Nevíte si rady se svým životem? - Máte pocit, že jste na „dně“ svých sil? - Cítíte se sám / sama doma? - Nevyznáte se sám / sama v sobě? - Možná máte starosti se svou rodinou. - Nebo nevycházíte s manželkou / s manželem. - Nerozumíte si s rodiči? Dělají Vám starosti Vaše děti? - Prožíváte psychickou krizi?

S čím Vám můžu pomoci:

Úzkostné a stresové situace:

 • jak zacházet s negativními pocity
 • jak zacházet s pocity viny
 • jak zacházet s pocity úzkosti
 • jak se zbavit nechtěných vtíravých myšlenek (myšlenky na ublížení někomu a na sebepoškozování; zapovězené sexuální myšlenky; myšlenky vzbuzující odpor; myšlenky týkající se nejistoty a nepoznatelnosti života; zpochybňování skutečnosti; myšlenky týkající se smyslu života; zpochybňování vlastního přesvědčení; pochybnosti o vztazích; traumatické vzpomínky; myšlenky na nemoc, umírání a výjevy se smrtí; obavy o jednu věc nebo více věcí najednou; obava z obavy; zármutek z úmrtí blízké osoby; posedlost z lásky; pomsta; zlost; osobní ztráta, selhání nebo chyba; vtíravé tělesné a smyslové vjemy, např. jak mi buší srdce)
 • jak zacházet s myšlenkami, když vás napadnou pocity osamělosti
 • naučit se zvládat – tíseň – obavy – úzkost – strach – nejistotu  
 • vytvářet strategie, jak se vyrovnávat se stresovými situacemi
 • umět zvládnout záchvaty paniky
 • naučit se pracovat s hněvem, vztekem, zlostí, agresí a nenávistí

Osobnostní rozvoj:

 • vybudovat a posílit sebevědomí
 • posílit pocit vlastní hodnoty
 • zvýšit psychickou odolnost
 • řešit vnější lidské a vnitřní konflikty
 • motivační strategie
 • rozvoj emočních dovedností
 • čelit nepříznivé realitě
 • rozvíjet schopnost adaptovat se
 • využít životních změn
 • objevování vlastních zdrojů

Psychické a fyzické zdraví:

 • naučit se zvládat obavy - úzkost  - strach – nejistotu
 • vytvářet strategie, jak se vyrovnávat se stresovými situacemi
 • umět zvládnout záchvaty paniky
 • naučit se pracovat s hněvem, vztekem, zlostí, agresí a nenávistí
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování
 • tělesné schéma
 • navázat vztah ke svému tělu
 • psychosomatika - řešíte psychosomatický problém  
 • psychika a neplodnost - aktivně řešit psychogenní příčiny neplodnosti
 • poporodní deprese
 • energetické cvičení (čchi-kung) - práce s tělem jako s velmi důležitým zdrojem léčivých prožitků - podrobnější informace v menu PSYCHIKA a NEPLODNOST

Vztahy:

 • komunikace – v rodině – v partnerství
 • jak zvládat život s člověkem, který trpí poruchou osobnosti
 • intimita a sexualita

U dětí:

 • šikana
 • záškoláctví
 • sebepoškozování
 • rozvod a vliv na děti

Pracovní vztahy:

 • self-management – sebepoznání, sebepojetí, sebekoncepce
 • řízení a rozhodování
 • rovnováha mezi prací a osobním životem

Jakákoliv Vaše starost může být důvodem pro to, abyste mi napsali nebo zavolali a navštívili mě v psychologické poradně.

 

Pomůžu Vám hledat řešení - budu Vám naslouchat.

Můžu Vás odborně provázet terapií "šitou na míru" - s ohledem na potřeby konkrétního klienta volím a užívám různé terapeutické techniky a strategie a vytvořím plán terapie ve vztahu ke specifickým potřebám daného klienta.

Nebudete se svou starostí sám/a.

Můžete zůstat v anonymitě.

Můžete přicházet opakovaně.

 

 • Zajišťuji CELOSTNÍ PŘÍSTUP - chápu vztah těla a psychiky jako dva vzájemně propojené systémy, které fungují v přímých souvislostech.

 

Kontaktujte:

Psychologické poradenství
PhDr. Josef Sýkora

můžete zvolit i variantu

Online psychologické poradenství (Skype, WhatsApp, Viber, telefonický rozhovor) - kdy můžete navázat kontakt se mnou přímo z bezpečí svého domova

 

Kontakt můžete uskutečnit:

Volat na telefonní číslo:

604 603 949 – po 16 hodině i v sobotu a v neděli

595 220 399 – pondělí až pátek 7,00 – 15,30 hod.

Napsat e-mail: jossykora@seznam.cz

Napsat přes aplikaci WhatsApp

Nemusíte mít doporučení praktického lékaře.

Nebudete mít záznam v lékařské dokumentaci.

Poradenským vedením získáte:

 • podporu a oporu
 • uklidnění a uvolnění
 • povzbuzení
 • ventilaci emocí
 • eliminaci napětí
 • redukci pocitu ohrožení
 • úlevu
 • nový náhled na problém
 • rozšíření spektra možností řešení problému
 • vyrovnání s minulými i současnými životními těžkostmi
 • zlepšení schopnosti uvědomění sebe sama (svých myšlenek, pocitů, tužeb, tělového prožívání, chování)
 • lepší sebepoznání
 • objevování sebe sama a svých možností
 • schopnost přijetí zodpovědnosti za svůj život a za svá rozhodování

Mozek, který byl dostatečně dlouho trénován na úzkost, dříve či později dospěje k úzkostné poruše nebo depresi

Když ale člověk svůj mozek může vytrénovat k úzkosti a panice, musí být stejně tak možné jej změnit směrem k lehkosti a radosti.

 Úzkost se trvale dá vypnout právě jen tam, kde vznikla, v neuronálních strukturách vašeho mozku.      

Každá myšlenka v mozku se neuronálně propojuje a tyto sítě jsou tím výkonnější, čím silnější jsou emoce, které jsou s danou myšlenkou spojeny.

Náš mozek ukládá všechno, co vnímáme, ve formě synaptických spojů.

 

Není to situace, která vytváří náš stres, ale to, jak situaci vnímáme! Pocit stresu nepřichází totiž zvenčí, ale vzniká v nás!