Vítejte na stránkách

Rychejší a komplexnější změny, které současná doba přináší, nás nutí promýšlet řadu témat do větší hloubky a častěji, než tomu bylo dřív. Na cestě přicházejí různé překážky. Když je člověk unavený, může sklouznout do chování, v němž ztrácí sebedůvěru a má pocit, že překážek je moc a že to nezvládne. Neuvědomuje si, že to často není jeho "vina" - na nové věci potřebujeme poměrně dost energie a relativně velkou kapacitu naší vědomé mysli. Potřebujeme si totiž uvědomovat, že v této situaci děláme cosi jinak, než jsme dělali předtím. Když jsme unaveni, nedaří se nám to, a protože nemáme dostatek energie pro novou činnost, sklouzneme k chování, které je zautomatizované, neboť nás stojí méně energie. Pocit selhání, který se dostaví, vyvolává negativní emoce, které ještě více sníží naši kapacitu, až nám zastře naší vizi - nedokážeme si představit, že to zvládneme: to nedám, nemám na to, na to se můžu vykašlat. To jsou naprosto běžné, normální myšlenkové procesy.

Obtížně se zbavujete starostí, vracíte se v myšlenkách k situacím, jejichž řešení už nemáte ve své moci? Nacházíte se v nepříjemné situaci a nevíte si rady? Máte zájem porozumět sami sobě? Máte problémy s vytvořením a nebo udržením vztahu?

Přetrvává u Vás často psychická zátěž delší dobu beze změny? Cítíte nepříjemné napětí ve svalech, které se Vám nedaří uvolnit a rozpustit? Máte často bolesti hlavy, nevolnost, stavy vyčerpání, bolesti krční páteře? Často cítíte tlak nebo takový kámen v oblasti žaludku či solaru? Uvědomujete si častou bolest zad v oblasti hrudní nebo bederní páteře?

 • Zajišťuji CELOSTNÍ PŘÍSTUP - chápu vztah těla a psychiky jako dva vzájemně propojené systémy, které fungují v přímých souvislostech.

Není to situace, která vytváří náš stres, ale to, jak situaci vnímáme!

Pocit stresu nepřichází totiž zvenčí, ale vzniká v nás!

Potřebujete:

 • vylepšit psychickou kondici
 • vyrovnat se s krizemi
 • zbavit se strachu, obavy či nejistoty
 • potřebujete strategii, jak minimalizovat dopad neúspěchu a zotavit se z něj
 • naučit se jednat s problémovými lidmi
 • vyrovnat se s kritikou
 • vyrovnat se se zklamáním
 • vyrovnat se s negativním pracovním prostředím
 • naučit se působit přesvědčivě a sebevědomě
 • zůstat na vrcholu pracovního nasazení
 • potřebujete porozumět podezřívavým a paranoidním myšlenkám a překonat je
 • zmírnit nebo zcela odstranit následky – úzkostisociální fobieúnavy a stresu
 • řešit krizové situace v oblasti partnerství a manželství
 • aktivně řešit psychogenní příčiny neplodnosti

Kontaktujte:

Psychologické poradenství
PhDr. Josef Sýkora

můžete zvolit i druhou variantu

Online psychologické poradenství

Prostřednictvím portálu online psychologického poradenství www.MOJRA.cz můžete přes Skype navázat kontakt přímo se mnou z bezpečí svého domova.

 

Poradenským vedením získáte:

 • podporu a oporu
 • uklidnění a uvolnění
 • povzbuzení
 • ventilaci emocí
 • eliminaci napětí
 • redukci pocitu ohrožení
 • úlevu
 • nový náhled na problém
 • rozšíření spektra možností řešení problému
 • vyrovnání s minulými i současnými životními těžkostmi
 • zlepšení schopnosti uvědomění sebe sama (svých myšlenek, pocitů, tužeb, tělového prožívání, chování)
 • lepší sebepoznání
 • objevování sebe sama a svých možností
 • schopnost přijetí zodpovědnosti za svůj život a za svá rozhodování

V průběhu poradenského vedení můžete:

 • upevňovat dovednost kontaktu s lidmi
 • poznat vlastní kvality
 • řešit vývojové krize
 • řešit krizové situace v životě ženy
 • řešit krizové situace v životě muže
 • řešit krizové situace v oblasti partnerství a manželství