Vítejte na stránkách

Rychlejší a komplexnější změny, které současná doba přináší, nás nutí promýšlet řadu témat do větší hloubky a častěji, než tomu bylo dřív. Na cestě přicházejí různé překážky. Když je člověk unavený, může sklouznout do chování, v němž ztrácí sebedůvěru a má pocit, že překážek je moc a že to nezvládne. Neuvědomuje si, že to často není jeho "vina" - na nové věci potřebujeme poměrně dost energie a relativně velkou kapacitu naší vědomé mysli. Potřebujeme si totiž uvědomovat, že v této situaci děláme cosi jinak, než jsme dělali předtím. Když jsme unaveni, nedaří se nám to, a protože nemáme dostatek energie pro novou činnost, sklouzneme k chování, které je zautomatizované, neboť nás stojí méně energie. Pocit selhání, který se dostaví, vyvolává negativní emoce, které ještě více sníží naši kapacitu, až nám zastře naší vizi - nedokážeme si představit, že to zvládneme: to nedám, nemám na to, na to se můžu vykašlat. To jsou naprosto běžné, normální myšlenkové procesy.

Řada zdravotních problémů a těžkostí má psychosomatický původ. Můžou být způsobeny starou křivdou, tíživou situací v rodině, ve vztahu nebo v práci. Jakýkoliv nevyřešený problém může být zdrojem potíží. Takže pokud máme s někým nebo sami se sebou nevyřízené účty různého původu, můžeme si zadělávat na problém. V takové situaci se organismus dostává do stavu zvýšeného napětí, nebo jde přímo o nástup stresu. Díky němu je sice člověk ve větší pohotovosti, na druhé straně mu to ubírá energii. Jako když sedíte v autě, jednu nohu máte na plynu a druhou na spojce. Motor jede na plné obrátky, řve, auto kouří, žere benzin, ale nejede. Tímto způsobem nás, obrazně řečeno, stres poškozuje.

 

Jako psycholog s 21 letou praxí se zaměřuji na problémy u:

 • dospělých
 • mladistvých
 • dětí od 13 let

Obtížně se zbavujete starostí, vracíte se v myšlenkách k situacím, jejichž řešení už nemáte ve své moci? Nacházíte se v nepříjemné situaci a nevíte si rady? Máte zájem porozumět sami sobě? Máte problémy s vytvořením a nebo udržením vztahu?

Přetrvává u Vás často psychická zátěž delší dobu beze změny? Cítíte nepříjemné napětí ve svalech, které se Vám nedaří uvolnit a rozpustit? Máte často bolesti hlavy, nevolnost, stavy vyčerpání, bolesti krční páteře? Často cítíte tlak nebo takový kámen v oblasti žaludku či solaru? Uvědomujete si častou bolest zad v oblasti hrudní nebo bederní páteře?

Nevíte si rady se svým životem? - Máte pocit, že jste na „dně“ svých sil? - Cítíte se sám / sama doma? - Nevyznáte se sám / sama v sobě? - Možná máte starosti se svou rodinou. - Nebo nevycházíte s manželkou / s manželem. - Nerozumíte si s rodiči? Dělají Vám starosti Vaše děti? - Prožíváte psychickou krizi?

S čím Vám můžu pomoci:

Úzkostné a stresové situace:

 • jak zacházet s negativními pocity
 • jak zacházet s pocity úzkosti
 • jak se zbavit nechtěných vtíravých myšlenek (myšlenky na ublížení někomu a na sebepoškozování; zapovězené sexuální myšlenky; myšlenky vzbuzující odpor; myšlenky týkající se nejistoty a nepoznatelnosti života; zpochybňování skutečnosti; myšlenky týkající se smyslu života; zpochybňování vlastního přesvědčení; pochybnosti o vztazích; traumatické vzpomínky; myšlenky na nemoc, umírání a výjevy se smrtí; obavy o jednu věc nebo více věcí najednou; obava z obavy; zármutek z úmrtí blízké osoby; posedlost z lásky; pomsta; zlost; osobní ztráta, selhání nebo chyba; vtíravé tělesné a smyslové vjemy, např. jak mi buší srdce)
 • jak zacházet s myšlenkami, když vás napadnou pocity osamělosti
 • naučit se zvládat – tíseň – obavy – úzkost – strach – nejistotu  
 • vytvářet strategie, jak se vyrovnávat se stresovými situacemi
 • umět zvládnout záchvaty paniky
 • naučit se pracovat s hněvem, vztekem, zlostí, agresí a nenávistí

Osobnostní rozvoj:

 • vybudovat a posílit sebevědomí
 • posílit pocit vlastní hodnoty
 • zvýšit psychickou odolnost
 • řešit vnější lidské a vnitřní konflikty
 • motivační strategie
 • rozvoj emočních dovedností
 • čelit nepříznivé realitě
 • rozvíjet schopnost adaptovat se
 • využít životních změn
 • objevování vlastních zdrojů

Psychické a fyzické zdraví:

 • naučit se zvládat obavy - úzkost  - strach – nejistotu
 • vytvářet strategie, jak se vyrovnávat se stresovými situacemi
 • umět zvládnout záchvaty paniky
 • naučit se pracovat s hněvem, vztekem, zlostí, agresí a nenávistí
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování
 • tělesné schéma
 • navázat vztah ke svému tělu
 • psychosomatika - řešíte psychosomatický problém  
 • psychika a neplodnost - aktivně řešit psychogenní příčiny neplodnosti
 • poporodní deprese
 • energetické cvičení (čchi-kung) - práce s tělem jako s velmi důležitým zdrojem léčivých prožitků - podrobnější informace v menu PSYCHIKA a NEPLODNOST

Vztahy:

 • komunikace – v rodině – v partnerství
 • jak zvládat život s člověkem, který trpí poruchou osobnosti
 • intimita a sexualita

U dětí:

 • šikana
 • záškoláctví
 • sebepoškozování
 • rozvod a vliv na děti

Pracovní vztahy:

 • self-management – sebepoznání, sebepojetí, sebekoncepce
 • řízení a rozhodování
 • rovnováha mezi prací a osobním životem

Jakákoliv Vaše starost může být důvodem pro to, abyste mi napsali nebo zavolali a navštívili mě v psychologické poradně.

 

Pomůžu Vám hledat řešení - budu Vám naslouchat.

Můžu Vás odborně provázet terapií "šitou na míru"

Nebudete se svou starostí sám/a.

Můžete zůstat v anonymitě.

Můžete přicházet opakovaně.

 

 • Zajišťuji CELOSTNÍ PŘÍSTUP - chápu vztah těla a psychiky jako dva vzájemně propojené systémy, které fungují v přímých souvislostech.

 

Kontaktujte:

Psychologické poradenství
PhDr. Josef Sýkora

můžete zvolit i variantu

Online psychologické poradenství (Skype, WhatsApp, Viber, telefonický rozhovor) - kdy můžete navázat kontakt se mnou přímo z bezpečí svého domova

 

Kontakt můžete uskutečnit:

Volat na telefonní číslo:

604 603 949 – po 16 hodině i v sobotu a v neděli

595 220 399 – pondělí až pátek 7,00 – 15,30 hod.

Napsat e-mail: jossykora@seznam.cz

Napsat přes aplikaci WhatsApp

Nemusíte mít doporučení praktického lékaře.

Nebudete mít záznam v lékařské dokumentaci.

Poradenským vedením získáte:

 • podporu a oporu
 • uklidnění a uvolnění
 • povzbuzení
 • ventilaci emocí
 • eliminaci napětí
 • redukci pocitu ohrožení
 • úlevu
 • nový náhled na problém
 • rozšíření spektra možností řešení problému
 • vyrovnání s minulými i současnými životními těžkostmi
 • zlepšení schopnosti uvědomění sebe sama (svých myšlenek, pocitů, tužeb, tělového prožívání, chování)
 • lepší sebepoznání
 • objevování sebe sama a svých možností
 • schopnost přijetí zodpovědnosti za svůj život a za svá rozhodování

 

Není to situace, která vytváří náš stres, ale to, jak situaci vnímáme! Pocit stresu nepřichází totiž zvenčí, ale vzniká v nás!