PhDr. Josef Sýkora

Jednooborovou pětiletou psychologii vystudoval na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde rovněž úspěšně absolvoval rigorózní zkoušku, 2005, PhDr.

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik podstoupil na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 2005. Úspěšně absolvoval kurz  „Metoda EEG Biofeedback pro profesionály“, 2006. V roce 2001 se stal členem Českomoravské psychologické společnosti. Od roku 2002 působí v oblasti penitenciární a forenzní psychologie. 

Jako psycholog od r. 2002 rovněž spolupracuje s bezpečnostními sbory, a to Policií České republiky a Vězeňskou službou České republiky.

Zaměřuje se na psychologické poradenství, podpůrnou psychoterapii, psychodiagnostiku, energetické cvičení - čchi-kung terapii, formování osobnosti a chování, posílení psychické odolnosti (problémy související s úzkostí, depresí a nízkým sebevědomím), na problematiku zvládání úzkostných stavů a sociální fobie a působí i v oblasti lektorské činnosti.

Od roku 1976 se věnuje asijskému bojovému umění. Má 11 letou trenérskou zkušenost u státní organizace i v soukromém sektoru. Zkušenosti získané tréninkem a studiem umění boje, studiem bioenergetiky, kineziologie a čchi-kungu aplikuje do energetického cvičení - čchi-kung terapie, jenž je vhodná k rozpouštění napětí, odbourávání stresu a k povzbuzení životní energie i radosti ze života. Využívá zapojení mysli a dechu do pohybů těla.

V roce 2017 úspěšně absolvoval v Praze akreditovaný výcvik s platnou celostátní a mezinárodní certifikací pro práci s metodou FIE - Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - která je zaměřena na rozvoj kognitivních funkcí. Jedná se o metody FIE I standard a FIE Basic.

Proč zrovna energetické cvičení zapojuje do svého psychologického působení? Vychází mimo jiné z vědeckého zjištění, že uvnitř mozku se nachází „emoční mozek“, jenž tvoří „limbické struktury“, které jsou centrem emocí a reflexů. Řeč a poznávání „emoční mozek“ ovlivňují jen v omezené míře – nelze poručit emoci, aby vzrostla nebo zmizela. Tento emoční mozek je totiž v těsnějším vztahu s tělem, než s kognitivním mozkem (neocortexem) a právě proto bývá snažší přistupovat k emocím prostřednictvím metod, které se orientují na tělo a přímo ovlivňují emoční mozek, než spoléhat na řeč a rozum, jimž emoční mozek není příliš přístupný. Když si uvědomíme, že „emoční mozek“ kontroluje všechno, co řídí psychickou rovnováhu a velkou část fyziologie těla: funkci srdce, krevní tlak, hormony, trávicí a dokonce i imunitní systém, můžeme pak prostřednictvím pravidelného energetického cvičení pozitivně ovlivňovat choroby na základě psychických problémů – tzv.psychosomatická onemocnění (např. zažívací problémy, migrény, poruchy krevního oběhu atd.), zmírnit deprese, úzkosti a stres. Je též účinné při rekonvalescenci poraněných končetin a kloubů, zlepšuje prokrvení mozku a jeho vyšších center, může sloužit jako stabilizátor emocí, napomáhá snížit vysoký nebo zvýšit nízký krevní tlak na normální úroveň, může snížit hladinu adrenalinu vylučovaného v reakci na stres, uvolňuje a zpevňuje klouby, posiluje imunitní systém zvyšováním množství bílých krvinek a zrychluje krevní a lymfatický oběh.

Jeho působení jako psychologa je zaměřeno na celistvý rozvoj osobnosti a je přístupný individuálním i skupinovým setkáním.

Spolupracuje s firmou Energy, neboť její produkty vyráběné dle tradiční čínské medicíny jsou vhodné k zlepšení psychické rovnováhy lidského těla.

Spolupracuje s psychologickou online poradnou MOJRA s.r.o.