PhDr. Josef Sýkora

Josef vystudoval jednooborové pětileté studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde o čtyři roky později absolvoval rigorózní zkoušku, 2005, PhDr.

Od roku 2002 zajišťuje odbornou psychologickou péči a suportivní psychoterapii v zařízení Vězeňské služby České republiky a rovněž spolupracuje s Policií České republiky. Pracuje individuálně a skupinově. V zařízení Vězeňské služby je pravidelně supervidován.

V roce 2002 a 2003 absolvoval Specializační kurz pro penitenciárně psychologické problémy tzv. druhého života vězněných osob a Specializační kurz pro vyjednavače. V roce 2005 úspěšně dokončil sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté absolvoval kurz pro práci s metodou EEG Biofeedback, dále kurz identifikace sebevražedného chování a poskytování krizové intervence a akreditovaný výcvik pro práci s metodou FIE –Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování – zaměřeno na rozvoj kognitivních funkcí. Koncem roku 2007 začal realizovat i vlastní privátní psychologickou praxi v Ostravě.

Josef má v poradenství přes 21 let zkušeností. Zaměřuje se na celostní přístup, to znamená že chápe vztah těla a psychiky jako dva vzájemně propojené systémy, které fungují v přímých souvislostech.

Pomáhám klientům hledat řešení a strategie, jak zvládnout úzkostné a stresové situace, jak zacházet s vtíravými myšlenkami, jak se naučit zvládnout záchvaty paniky, řešit psychosomatické problémy, řešit vztahové a rodinné problémy, pomáhá s osobnostním rozvojem, pracovními vztahy, péčí o psychické a fyzické zdraví. Rovněž pomáhá klientům rozvíjet dovednost, jak pracovat s hněvem, vztekem, zlostí, agresí, nenávistí, sebelítostí, sebepoškozujícím chováním. Josefovou prioritou je pomáhat klientům nalézt novou kvalitu života a navázat nový vztah ke svému tělu. Konzultuje v českém jazyce.

 

Svoji psychologickou praxi propojuje i s dovednostmi z asijského bojového umění, kterému se věnuje od roku 1976 a z toho 11 let trénoval v soukromém sektoru a pro státní organizaci.

Zkušenosti získané tréninkem a studiem umění boje, studiem bioenergetiky, kineziologie a čchi-kungu aplikuje do energetického cvičení – čchi-kung terapie, jenž je vhodná k rozpouštění napětí, odbourávání stresu a k povzbuzení životní energie i radosti ze života. Využívá zapojení mysli a dechu do pohybů těla.

Proč zrovna energetické cvičení zapojuje do svého psychologického působení? Vychází mimo jiné z vědeckého zjištění, že uvnitř mozku se nachází „emoční mozek“, jenž tvoří „limbické struktury“, které jsou centrem emocí a reflexů. Řeč a poznávání „emoční mozek“ ovlivňují jen v omezené míře – nelze poručit emoci, aby vzrostla nebo zmizela. Tento emoční mozek je totiž v těsnějším vztahu s tělem, než s kognitivním mozkem (neocortexem) a právě proto bývá snazší přistupovat k emocím prostřednictvím metod, které se orientují na tělo a přímo ovlivňují emoční mozek, než spoléhat na řeč a rozum, jimž emoční mozek není příliš přístupný. Když si uvědomíme, že „emoční mozek“ kontroluje všechno, co řídí psychickou rovnováhu a velkou část fyziologie těla: funkci srdce, krevní tlak, hormony, trávicí, a dokonce i imunitní systém, můžeme pak prostřednictvím pravidelného energetického cvičení pozitivně ovlivňovat choroby na základě psychických problémů – tzv. psychosomatická onemocnění (například zažívací problémy, migrény, poruchy krevního oběhu atd.), zmírnit deprese, úzkosti a stres. Je též účinné při rekonvalescenci poraněných končetin a kloubů, zlepšuje prokrvení mozku a jeho vyšších center, může sloužit jako stabilizátor emocí, napomáhá snížit vysoký nebo zvýšit nízký krevní tlak na normální úroveň, může snížit hladinu adrenalinu vylučovaného v reakci na stres, uvolňuje a zpevňuje klouby, posiluje imunitní systém zvyšováním množství bílých krvinek a zrychluje krevní a lymfatický oběh.

Spolupracuje s firmou Energy, neboť její produkty vyráběné dle tradiční čínské medicíny jsou vhodné k zlepšení psychické rovnováhy lidského těla.