PSYCHOGENNÍ PŘÍČINY NEPLODNOSTI

V moderním světě se páry (muž se ženou) stále častěji potýkají s problémem neplodnosti. Neúspěšné pokusy otěhotnět po dobu jednoho roku při absenci vážných patologií obou partnerů začínají být důvodem k obavám.

Velmi často se jedná o psychosomatický důvod tohoto problému. Psychosomatika totiž hraje důležitou roli v léčbě neplodnosti.

Často se stává, že neplodný pár v rámci spolupráce s centrem asistované reprodukce a se zkušeným psychologem upraví svůj životní styl a neplodnost bez dalších medicínských zásahů zcela přirozeně pomine.           

Nabízím aktivní spolupráci při řešení psychogenní příčiny neplodnosti

  

Budu Vás odborně provázet terapií „šitou na míru“ – jedná se o:

 

INTEGRATIVNÍ TERAPII

S ohledem na potřeby konkrétního klienta volím a užívám různé terapeutické techniky a strategie a vytvořím plán terapie ve vztahu ke specifickým potřebám daného klienta.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROBUZENÍ A REGENERACE

 

Aktivace břicha má zásadní význam pro získání pocitu dobrého zdraví a pocitu „moci“ a zabraňuje vzniku „ne-moci“.

Pokud je v klidu a v pořádku břicho, odpočívá celé tělo. Pokud „NE“, celé tělo trpí, protože je narušen bazální metabolismus.

Orgány břicha mají během stárnutí a díky uspěchanému životnímu stylu tendenci ochabovat, což má za následek ztrátu vitality. Zvýšením tlaku čchi v oblasti podbřišku (v dolním tan tchienu) lze docílit jejich pozvednutí a navrácení do původní polohy, díky čemuž pak může čchi (energie) opět volně proudit.

Po porodu se často stává, že děloha povadne a brání správné funkci příčného tračníku. Může vyvolat také nadměrný tlak na vejcovody a vaječníky, což má za následek nedostatečné proudění čchi a krve, a tím i odvádění odpadních látek. To může vést k vážným chorobám.

Hrudní bránice se může volně pohybovat nahoru a dolů jen tehdy, když je podbřišek (dolní tan tchien) dobře chráněn před mentálním a emocionálním stresem a napětím. Ty jsou hlavní příčinou zácpy a degenerativních onemocnění trávicího a vylučovacího ústrojí. Jedním ze způsobů, jak uvolnit zácpu, je protažení bederních svalů.

S pohybem bránice směrem dolů vzniká větší prostor pro plíce, které předtím trpěly následkem zrychleného, mělkého dechu způsobeného stresem a napětím. Jakmile se v podbřišku (dolním tan tchienu) vytvoří a shromáždí dostatečné množství energie, bránice se uvolní a vrátí se k přirozenému rytmickému pohybu nahoru a dolů. Plíce pak mohou opět začít fungovat tak, jak mají.

Teprve tehdy začne člověk dýchat přirozeně – klidně, pomalu a zhluboka – a dojde k regeneraci celého těla, protože všechny buňky, orgány, žlázy i kosti těla jsou díky zvýšenému tlaku čerstvé čchi povzbuzeny a posíleny.

 

Dolní tan tchien (v oblasti podbřišku)

V dolním tan tchienu se sbírá a hromadí životadárná energie, jež stála i u zrodu našeho života. Je to místo, kde se mísí energie Země a nebe s esencemi rodičů a předků a vytváří embryo a jeho prvotní čchi.

Tím, že se uvolníte a usmějete do břicha, podpoříte metabolizmus v celém těle – zlepšíte trávení potravy a vytvoříte tak příznivé podmínky pro vyšší metabolický proces: zpracování a smíchání univerzální čchi, vesmírné čchi a čchi Země, což jsou důležité procesy pro vznik a růst embrya.

V dolním tan tchienu se zpracovávají a harmonizují emocionální energie, jež sídlí ve vnitřních orgánech.

Dolní tan tchien je místo bioelektromagnetických procesů, v němž se dávají do pohybu, a odkud jsou vyživovány elektromagnetické regenerační vlny.

Strach vytváří v těle, zvláště v ledvinách, napětí, které brání volnému proudění energie.

Čím bližší kontakt navážete se sebou samým, tím méně vás bude ovlivňovat okolí. Dokud se totiž člověk cítí dobře a v bezpečí, nemá sebemenší potřebu projektovat vlastní negativní energie na okolí.

Schopnost dolního tan tchienu aktivovat čchi závisí do velké míry na tom, jak si bránice zachovává (nebo znovu získává) pružnost a uvolňuje se tak, aby se mohla volně pohybovat nahoru a dolů. Bránice má funkci čerpadla, které může využít tlak dolního tan tchienu pomocí technik hromadění a uvolňování čchi. Během procesu hromadění se čchi zahušťuje a tlak čchi zvyšuje.

V průběhu hromadění a uvolňování čchi je celý dolní tan tchien masírován. Přitom dochází k povzbuzení orgánů dutiny břišní, vylučování toxinů a odpadních látek v nich usazených a obnově toku krve a čchi.

Proces hromadění čchi působí blahodárně i na tenké a tlusté střevo, protože dochází k jejich masáži a povzbuzení přirozeného peristaltického pohybu. Fakt, že mnoho chronických chorob má původ ve střevech, je již dlouho všeobecně známý.

 

VĚDOMÍ A RELAXACE

Pokud chce člověk v soutěživém prostředí panujícím v moderní společnosti udržet „krok s dobou“, musí neustále čelit stresu. Ve stresu je ale obtížné zvyšovat a udržovat tlak a čchi

Čchi kung slouží k navození relaxace, která umožňuje cvičícímu najít cestu zpět ke svému „přirozenému stavu“. V něm mohou být aktivovány hlubší vrstvy mozku a tvůrčí síly podvědomí, zdroj tvořivosti a originality. Při cvičení čchi kung můžete dojít k rozsáhlé aktivaci dřímajících elektromagnetických proudů energie hluboko uvnitř mozku, a tím k významné změně vědomí a vnímání.

Relaxace není statický stav, ale dosažení dynamické rovnováhy tím, že se člověk začne pohybovat v souladu s gravitační silou. Uvnitř těla působí protikladné síly: tah vzhůru, tíha působící směrem dolů a mnoho sil různých směrů elektrických a magnetických polí vesmíru. Cvičení lze nalézt rovnováhu mezi všemi těmito silami pomocí vzájemného sladění funkcí těla, mysli a dýchání. Pokud je vytvářen dostatečný vnitřní tlak a síla čchi, lze této rovnováhy dosáhnout téměř v jakékoliv poloze.

 

♦Umění uvolnit se a najít radost a potěšení v cvičení samotném.

EMOCE a jejich vliv na lidské tělo

STRACH A NERVOZITA

Naši přátelé i nepřátelé

STRACH a NERVOZITA jsou přirozené odezvy na fyzické nebo emocionální nebezpečí.

Trocha strachu nebo nervozity může být člověku prospěšná, protože mu dodá adrenalin potřebný k tomu, aby se vypořádal s nějakou výzvou.

 

Cenná poselství strachu a nervozity

Je užitečné rozlišovat mezi opatrností a strachem. Opatrnost je zdravý instinkt: varuje nás, abychom byli v potenciálně nebezpečné situaci opatrní. Když přecházíme rušnou křižovatku, když rozděláváme oheň nebo když jedeme po dálnici, je užitečné být opatrný.

Přílišný strach nebo nervozita jsou kontraproduktivní. Paralyzují nás. Brání nám jednat tak, jak bychom chtěli. Strach je opakem lásky. Strach je jinová kontrakce, která je opakem jangové expanze lásky. Dělá nás menšími, těžšími, suššími, strnulejšími a omezenějšími. Blokuje všechno v našem životě: tělo – myšlení – činy – pokrok. Dokonce nepatrné množství lásky nás učiní většími, lehčími, pružnějšími, tvořivějšími a odvážnějšími. A hluboká láska k druhé osobě, zvířeti nebo přírodě nebo jakýkoli projev kreativity, například skládání hudby, malování, sport, zahradničení, mají účinek ještě nesrovnatelně větší. Láska uvolňuje všechny bloky a do našeho těla vstupuje svěží energie, která nás regeneruje na všech úrovních.

Mnoho čínských učitelů rozlišují jen dvě velké emoce – láska a strach.

Emoce jako nenávist, hněv, vztek obavy, smutek nebo arogance jsou podle nich děti strachu.

Strach, to je nedostatek důvěry v budoucnost, stav mysli, který nás přesvědčuje, že katastrofální následky číhají hned za rohem a že se jim nelze vyhnout ani je řídit.

Pocit bezmoci je tak bolestný, že se ho snažíme nějak vytlačit: proměníme strach na zlost nebo nenávist vůči domnělému „nepříteli“. Nebo zaujmeme arogantní postoj, abychom svůj strach skryli. Nebo ho přeměníme v nepřiměřené obavy nebo depresi. Nebo se z nás stanou lehkomyslní hazardéři, kteří se strachu vysmívají.

Společnost nám vnucuje jakousi obecně platnou představu nerovnováhy mezi pohlavími. Když projeví strach žena, je to přijatelné, ale když projeví strach muž, přijímá se to s rozpaky. Pro muže platí opak: přijatelná je zlost; strach je známkou slabosti. Přitom je jasné, že vyvážené emoce jsou přínosem pro obě pohlaví.

Společnost, ve které žijeme, je bohužel ovládána strachem. Mnozí jsme v něm byli vychovávání. Ještě možná slyšíme ozvěnu rodičovských příkazů, zákazů a dobře míněných rad: „Ne! Tohle nedělej! Tam nechoď! Neriskuj! Stane se ti něco! Ublížíš si! Potrestaj tě!“

Média svým nepřetržitým upozorňováním na neštěstí, nehody, kalamity, vraždy a jiné zločiny náš strach ještě zesilují. Někteří politici toho využívají a přesvědčují nás, že dnešní svět je nebezpečný a zrádný, ale přijmeme-li jejich politiku, zachrání nás.

 

Strach a nervozita – přebývají v ledvinách a močovém měchýři

Strach se podle čchi-kungu (energetické cvičení) a tradiční čínské medicíny hromadí v ledvinách a močovém měchýři. Ledviny a močový měchýř jsou zároveň domovem pozitivních emocí, jako jsou jemnost, laskavost, vlídnost a klid a psychologických vlastností jako jsou síla vůle a moudrost.

Nahromaděný strach nebo nervozita tyto žádoucí kvality oslabují.

Správná funkce ledvin je velmi důležitá. Alopatická (západní) medicína nám říká, že ledviny filtrují krev a vylučují odpadní materiál ve formě moči. Pomáhají v krvi udržovat rovnováhu vody, solí a jiných důležitých látek. Regulují acidobazickou rovnováhu tělních tekutin a vylučují hormony regulující náš krevní tlak a hladinu kyslíku. Stimulují produkci červených krvinek.

V čchi-kungu a tradiční čínské medicíně jsou ledviny nazývány kořenem života, protože jsou domovem tělesné „esence“. Tato esence je zdrojem reprodukce, vývoje a zrání. Je základní substancí všech tělesných orgánů.

Chronický strach vytváří v ledvinách a močovém měchýři stres, jehož vlivem energie stagnuje a její pohyb se zpomalí. Ledviny jsou pak oslabené, zhoršuje se jejich schopnost odebírat z krve odpadní materiál, měnit ho na moč a tu směrovat do močového měchýře, odkud by mohla být vypuzena z těla.

Podle tradiční čínské medicíny ovládají ledviny náš sexuální náboj, sluch, kosti, zuby, vlasy, dolní část zad, kolena, kotníky a chodidla. Jsou s nimi spojeny pohlavní žlázy a nadledvinky. Život ve strachu může tudíž vyústit v některý z následujících problémů:

 • oslabení sexuální energie
 • neplodnost
 • problémy s močením
 • infekce močového měchýře
 • oslabení nadledvinek
 • zhoršení stavu zubů a kostí
 • vypadávání vlasů
 • problémy s koleny, kotníky nebo chodidly

Spousta lidí touží po zdravém sexuálním vztahu.

Čchi-kung (energetické cvičení) oslavuje sex jako přirozenou součást rovnoprávného milostného vztahu dvou partnerů, kteří jako projev nepodmíněné lásky touží svého druha potěšit a zároveň potěšení přijímat.

Strach může být naším nejhorším nepřítelem, ale i naším nejlepším přítelem. Pokud ho ignorujeme a odmítáme, okrádá nás o všechno bohatství života. Pokud ho přijmeme a transformujeme, dovede nás k rovnováze a vnitřnímu míru.

Strach nemusí mít nad naším životem moc – nemusíme mu to jednoduše dovolit. Bez ohledu na chaos a utrpení, které kolem sebe vidíme, můžeme každý den vytvářet a posilovat pozitivní náladu. Tím, že v sobě budeme kultivovat a rozvíjet jemnost, vůli a moudrost, pomůžeme i ostatním.

 

USTARANOST, ÚZKOST, STUD, VINA A SEBELÍTOST

 Vždycky si umíte najít něco, o co si můžete dělat starosti.

 STAROSTI, OBAVY A ÚZKOST jsou emoce vycházející ze strachu. Negativně ovlivňují výsledek naší činnosti. USTARANOST je zcela jemnější forma negativní energie než úzkost, ale pokud se pořád o něco strachujeme a z našich starostí se stane notorický návyk, jejich účinek bude stejně destruktivní.

Úzkost má takovou moc, že je schopna se přelévat z jedné těžké situace do jiné, která s tou první vůbec nesouvisí. Umí se šířit a přerůstá v ustrašený, nervózní, podezíravý přístup ke všemu v životě.

Ironií osudu je, že zaměříte-li se na domnělou katastrofu, výrazně se zvýší pravděpodobnost, že ji k sobě opravdu přitáhnete.

Stálá ustaranost a úzkost požírá mír naší mysli i naši radost ze života a narušuje naše fyzické zdraví.

Čchi-kung (energetické cvičení) a tradiční čínská medicína uvádějí, že úzkost a starosti nás doslova „stravují“: kradou z našich trávicích a absorpčních orgánů – žaludku, sleziny a slinivkyživotní sílu a energii.

Co je příčinou ustaranosti a úzkosti?

Starosti a úzkost jsou symptomy nedostatečné důvěry. A který vnitřní orgán je domovem důvěry? Samozřejmě srdce. Nejviditelnějším zdrojem těchto osvojených emocí jsou naši rodiče. Mnohdy si dělali zbytečné starosti o naše fyzické bezpečí a poplašně reagovali na každé malé zakopnutí nebo pád. A my jsme se z těchto přímých zkušeností učili. Pokud měli naše rodiče sklon k pesimismu a z obav a úzkostlivosti si vypěstovali návyk, mohli jsme si tyto emoce osvojit i nevědomě. A v těch nešťastných případech, kdy rodiče své děti odmítali, týrali nebo zneužívali, vznikla v dítěti reálně podložená bázeň z emocionální nebo fyzické bolesti, která se později promítla do jeho dospělých vztahů.

Na hlubší úrovni je hlavní příčinou těchto emocí proces „civilizace“ dětí. Společnost náš naučila znevažovat nebo popírat spontánní projevy zlosti, strachu nebo smutku a projevovat jen ty společensky vhodné.

Např. „Buď milý!, Nebuď protivný!, Chovej se jako chlap – nebuď strašpytel!, Přestaň brečet!, Copak jsi malé děcko? Zvláště poslední dva příklady chápe mnoho chlapců jako totální shození.

Pomineme-li jako zdroj ustaranosti a úzkosti rodinu, všimneme si, že je to i naše materialistická společnost, kdo ze strachu prosperuje. Média, reklama, politici záměrně zdůrazňují všechna možná nebezpečí, nemoci a pohromy. Postarejme se o to, aby se lidé báli, opravdu báli, a oni budou kupovat naše noviny, sledovat naše únikové televizní pořady, konzumovat naše sedativa, uznávat naše války aj.

Žijeme v hlavě

Když starosti nebo úzkost přesáhnou únosnou míru, vykolejí nás a ztratíme rovnováhu. Žijeme v hlavě. Mysl jako opice přeskakuje z jedné věci na druhou a bez ustání tlachá o strašných následcích čehokoliv, co se pravděpodobně nikdy nestane. Neužitečným myšlením promrháme spoustu energie, spoustu své životní síly.

Jestliže s tím však máte problém a nedaří se vám uklidnit mysl a rozptýlit strach – je dobré se obrátit na odborníka.

 

STUD, VINA A SEBELÍTOST

Emoce studu představuje pro mnoho lidí vážný problém. Tím, že jsme se naučili ignorovat nebo potlačovat své skutečné pocity, přivodili jsme si hluboký pocit frustrace. Stud způsobuje, že se kvůli svým přirozeným reakcím cítíme ubozí a nehodní něčí náklonnosti a sympatií. Stud může být skrytým důvodem trvalého strachu ze selhání, který se manifestuje jako ustaranost a úzkost.

Pocit viny vyvěrá z neoprávněné sebekritiky. Vyčítáme si, že jsme druhým nebo sobě provedli něco špatného. Pocit viny je zdravou reakcí jen tehdy, přiměje-li nás ke změně špatného chování.

Pokud si svou vinu jen smýšlíme nebo ji zveličujeme, nebo pokud ji dovolíme, aby nás trvale pronásledovala, pak působí jako emocionální rakovina. Jestliže jsme udělali špatnou věc, měli bychom ji, pokud je to možné, napravit. Pak je zapotřebí si odpustit a jít dál.

Sebelítost je syndrom pocitu „já chudák“ – přesvědčení, že za nepříznivými událostmi v našem životě stojí vnější síly, které se nás svévolně snaží poškodit. Vidíme se jako nešťastné oběti okolností, které jsou mimo naši kontrolu.

Negativní emoce, viny a sebelítost se usazují v žaludku, slezině a slinivce. V těchto orgánech sídlí také pozitivní emoce, jako je otevřenost, a pozitivní psychologické vlastnosti jako stabilita, poctivost a čest, upřímnost a silný záměr. Časté obavy a úzkost a jejich variace tyto pozitivní kvality narušují. 

Podle tradiční čínské medicíny a čchi-kungu (energetické cvičení) spočívá hlavní úloha žaludku v přeměně přijaté potravy a tekutin účinkem kvašení neboli fermentace. Žaludek je považován za počáteční zdroj tělních tekutin Spolu se slezinou ovládá přenos esence potravin. Žaludek a slezina jsou zdrojem tělesné energie. Silný žaludek je považován za základní předpoklad pro vyléčení jakékoli nemoci.

Podle tradiční čínské medicíny je správná funkce sleziny rozhodující pro správné trávení, produkci životní energie a krvetvorbu. Z přijaté potravy a tekutin extrahuje slezina potravinovou energii a vysílá ji do těla, kde vyživuje všechny tkáně. Speciálně vysílá energii z potravy do plic, kde se stává součástí rozšířené energie, a do srdce, kde se spojuje s krví a proudí ke všem buňkám těla. Slezina energeticky ovládá svaly a všechny čtyři končetiny: energie sleziny musí být tedy dost silná, aby dokázala vyslat energii potravin až do těchto vzdálených oblastí, protože jinak by byly slabé. Energie sleziny je spojena s ústy a rty. Pokud je slezina zdravá, dobře cítíme chuť potravy a rty jsou vlhké a červené. Slezina nemá ráda vlhkost. Vlhké prostředí a vlhké oblečení ji ubližují.

Elementem žaludku, sleziny a slinivky je země. Energetická povaha zemského elementu je stabilizující a uzemňující – což je přesně to, co nám v našem opojném, chaotickém a stresujícím západním světě chybí. Jestliže je naše zemská energie oslabena nadměrnou ustaraností, úzkostlivostí, pocity studu, viny nebo sebelítosti, pravděpodobně budeme zažívat některý z následujících symptomů: říhání, škytavku, zvedání kyselých šťáv, nechutenství, zvedání žaludku, průjem, vyčerpanost, ochablost nebo slabost svalů.

 

Zdroj:

Mantak Chia, Joyce Thom

 

Mobilita pánevního dna

V lidském těle se nachází několik důležitých přepážek, které drží vnitřní orgány a žlázy na jejich místech.

Jedná se o:

 1. Hrudní bránici
 2. Pánevní bránici (pánevní dno)
 3. Urogenitální bránici

Vytváření silné urogenitální bránice a pánevního dna

Pánevní dno a urogenitální bránice se vzhledem k orgánům považují za určitou nosnou „podlahu“. Jejich zvýšená síla rovněž odstraňuje vystouplé břicho, které vytváří pokles orgánů v pánevní oblasti. Posilování vnitřního prostředí organismu prostřednictvím fascií se jeví jako přínosný aspekt. Na ideální posilování fascií se zaměřuje cvičení nej-kungu a čchi-kungu.

 

Posilování fasciální struktury

Genitálie jsou propojeny s vnitřními orgány a žlázami v oblasti hráze (perinea), jíž se také říká sval čchi. Fascie významně přispívají k rozvádění energie. Slouží rovněž jako spojovací článek mezi genitáliemi, pánevním dnem a urogenitální bránicí. Je-li tento článek příliš volný, sval čchi umožní váze orgánů působit na oblast hráze, čímž se sníží tlak čchi. Je-li však jejich vzájemné spojení silné, orgány a žlázy zůstávají na svém místě a tlak čchi zůstává v normálu.

 

Fascie jako celotělová síť

V těle existuje rozsáhlý systém blan a přepážek, které jsou vytvořeny z pevné tkáně a jejich role je mechanická i ochranná. Fascie (povázky) známe třeba i z kuchyně; jsou to ony blanky na povrchu masa. Fascie se vyskytují na různých místech těla, kde se i různě nazývají, jejich role je ale podobná – chránit povrch různých orgánů, propojovat části těla nebo naopak některé větší prostory rozdělovat, přenášet mechanické síly. Najdeme je na povrchu svalů, kostí, vnitřních orgánů, cév a nervů, přecházejí do kloubů, vazů, fascii velmi blízké jsou i obaly mozku a míchy, podkožní fascie… Je vidět, že fascie jsou v těle skutečně všudypřítomné a roli takto rozsáhlého systému nelze podceňovat.

Fascie reagují i na poranění nebo zánět: jakoby se k sobě přilepí. Tyto fixace jednak omezují pohyblivost orgánů a také působí dráždění.

Útrobní fascie a viscerální manipulace

Fascie obsahují vazivová vlákna trojího druhu: kolagenní (dávají pevnost a tuhost), elastická (poskytují pružnost) a hladká svalová (umožňují pomalý stah při podráždění). Ty se podílejí na výsledných vlastnostech fascie. Jsou v podstatě tři systémy fascií, které mají různou pevnost. Nejtužší je tvrdá plena mozkomíšní, o něco méně pevné ale stále dost tuhé jsou útrobní orgánové fascie  a nejméně pevné jsou fascie svalové a podkožní. Od tuhosti se odvíjí i důležitost poruchy, která je lokalizována na dané fascii.

Technika zavírání tří bran

Abyste byli schopni vytvořit a udržet dostatečný tlak v oblasti pánve, je zapotřebí naučit se

stáhnout a uzavřít pohlavní orgány, hráz a konečník. Toho docílíte tak, že napnete svaly pánevního dna a cíleně stáhnete pohlavní orgány, hráz i konečník. Musíte to být schopni udělat najednou i odděleně, abyste mohli přesně koordinovat činnost svých svalů. Tato schopnost vám pomůže zabránit úniku sexuální esence neboli rozmnožovací energie.

Stažení a uzavření pohlavních orgánů, hráze a konečníku se říká "uzavření tří bran".

Hráz, perineum se nachází mezi pohlavními orgány a konečníkem. Pokud si udržíte silnou hráz, zůstanou zdravé a silné i vaše vnitřní orgány. Jestliže je vaše hráz slabá, jsou vnitřní orgány ohroženy ztrátou energie a soudržnosti.

Masáž hráze - než se  naučíte ovládat tři brány, je užitečné začít masírováním hráze. Masáž hráze povzbuzuje pohlavní orgány a posiluje pánevní dno. Působí také blahodárně na epifýzu, s níž je hráz spojena thrusting channel - energetickou drahou vedenou středem těla z perinea přímo na temeno hlavy. Díky masáži hráze si také snáze uvědomíte celistvost svého těla.

Stahováním hráze a konečníku navíc posilujete pánevní i urogenitální bránici a orgány pánevní oblasti, regenerujete je a udržujete ve správné poloze. Pokud celý proces spojíte spolu s využitím dechu a pohybu hrudní bránice, podstatně zvýšíte tlak v břišní dutině, čímž dojde ke stlačení a zhuštění energie. Čím více se energie stlačí, čím je koncentrovanější, tím větší je její expanzní potenciál.

V rámci integrativní terapie šité na míru Vás můžu jako psycholog PhDr. Josef Sýkora naučit využívat hrudní, pánevní a urogenitální bránici a posílit tak vnitřní prostředí organismu, které pomáhá zlepšit mobilitu pánevního dna.

 

Zdroj:

Mantak Chia. Nej-kung kostní dřeně.

Mantak Chia. Tan Tchien Čchi-kung.